Menu
Your Cart

Network Güvenlik Sistemi

Network Güvenliği Hizmetleri

Kurumların güvenlik seviyesi, ileriye dönük büyüme hızlarını belirler. Güvenlikle ilgili olası problemlerin getirdiği mali yük diğer zararların kat kat üstünde olabilir. Kurumunuzun bilişim sistemlerini kapsamlı bir açıklık testinden geçirerek güvenlik seviyenizi artırmaya yardımcı oluyoruz. Bunu yaparken doğru güvenlik politikaları ile tanınmış kullanıcıların bilgiye erişiminde hızı ön planda tutuyoruz.

Güvenlik Mimarisi Tasarımı

Müşterilerimizin bilişim sistemlerindeki problemlerin tespit edilip giderilmesi için güvenlik gereksinimlerinin saptanması ve alınan sonuçlara göre güvenlik politikaları ve çözümleri tasarlanıp sunulması hizmetlerini sağlıyoruz.

Ağ Erişim Kontrolü (NAC)

NAC (Network Access Control); kullanıcı odaklı ve ağ tabanlı erişim kontrolü sistemidir. Kullanıcılar bazı politikalara tabi tutulur ve bu doğrultuda denetlenirler.

NAC ürünleri yönlendirici, switchler ve güvenlik duvarlarının birlikte çalışmasını sağlayarak kimlerin veya hangi cihazların ağa katılmaya çalıştığını tespit etmeyi ve hangi erişim yetkilerinin verilmesini belirlemeyi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra tüm gerekli yamaların uygulanması, sabit diskin şifrelenmesi, güvenlik duvarının çalışır durumda olması ve açık portlar gibi birçok hassas ayarlamanın hangi durumda olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermektedir. NAC ayrıca veri toplama sistemleri ve mobil cihaz yönetimi sistemleri gibi özelleşmiş teknolojileri de desteklemektedir.

Kullanıcı ve cihaz bazlı erişimde yetki ve denetim mekanizmalarını işleten NAC, kurumunuzdaki gerekli platformlara tarafımızdan başarıyla uygulanır.

Ağ Geçidi Anti Virüs Çözümleri

Tehditleri en yoğun görüldükleri yerde yani ağ geçidinde tespit etmek için gelen ve giden HTTP, FTP, IMAP, POP ve SMTP paketlerini kontrol eden çözümlerimizle internetteki en son tehditleri önlemeyi garanti ediyoruz.

Güvenlik Duvarı Çözümleri (Firewall)

Güvenlik duvarı(Firewall), iç ağa gelen ve iç ağdan çıkan trafiği denetlemek ve yetkisiz erişimleri ve zararlı aktiviteleri tespit edip önlemek için tasarlanmış yazılım veya donanım tabanlı olarak ya da ikisinin bileşimi olarak üretilen ağ güvenlik cihazlarından biridir. Ağa giren veya ağdan çıkan tüm trafik firewall üzerinden geçirilerek her bir mesajın incelenmesi ve daha önceden belirlenmiş güvenlik ölçütlerine uymayan mesajların bloke edilmesi sağlanır. Böylece güvenli olarak nitelendirilen kurum iç ağı ile güvensiz ağ olarak nitelendirilen internet arasındaki trafiğin erişim kontrolü ve denetlenmesi sağlanırken saldırı veya tehdit unsuru taşıyan mesajların iç ağa erişmeden engellenmesi amaçlanmaktadır. Güvenlik duvarı yapılandırılırken kurallarda belirtilen trafiğin ağa erişimine izin verilip diğer tüm trafiğin engellenmesi esasına göre ayarlama yapılmaktadır.

Ağ güvenlik duvarı (firewall), kurumun yerel ağı ile dış ağlar arasında bir geçit olarak yapılandırdığımız ve internet trafiğinde kurumun karşılaşabileceği sorunları gidermede kullandığımız bir çözümdür. Bu çözümü donanım ve yazılımın entegre olduğu sistemlerle hizmetinize sunuyoruz.

Saldırı Tespit ve Önleme Çözümleri (IDS/IPS)

Olası atak, ihlal ve tehditlerin tespiti için ağda gerçekleşen aktivitelerin izlenmesi ve trafiğin analiz edilmesini sağlayan yöntemleri kapsayan saldırı tespit sistemleri(IDS) önemli güvenlik bileşenlerinden biridir. Saldırı engelleme sistemleri(IPS) ise saldırıların saptanıp önlenmesi işlemlerini kapsayan ağ güvenlik sistemleridir. Intrusion Detection System (IDS), ağdaki paketleri izler ve kötücül yazılımlarla karşılaştığında ağ yöneticisine uyarı gönderir. IDS aynı zamanda bir saldırı saptadığında, firewall ya da router ayarlarını tekrar yapılandırarak benzer bir saldırı geldiğinde etkisizleştirme işlemini gerçekleştirir. Saldırı gerçekleştiğinde bunu yapan kaynağın tespit edilip sisteminize erişiminin engellenmesini de sağlar.

Sanal Ağ Çözümleri (VPN)

VPN çözümleri, kullanıcıların özel ağlara uzaktan bağlanıp sistemi kullanabilmelerini sağlayan fiziksel bağlantı gerektirmeyen sanal özel ağlar olarak tanımlanmaktadır. VPN, uzak kullanıcı ile ağ arasındaki iletişimin şifreli olarak gerçekleştirilmesini ve kullanıcı IP adresinin gizli tutulması gibi güvenlik hizmetlerini sunmaktadır. VPN’in en büyük avantajı kullanıcı ile özel ağ arasında güvenli bir tünel oluşturarak hassas verilere sahip olan kurumların siber saldırılardan korunmasına yardımcı olmasıdır. Bir diğer avantajı ise kullanıcının IP adresini gizleyip sadece özel ağın IP adresini görünür hale getirerek kullanıcıların internet üzerindeki aktivitelerinin üçüncü taraflarca izlenmesi zorlaştırılmaktadır. VPN veri iletiminin temel bileşenlerini ESP ve AH protokolleri oluşturmaktadır.

Genel telekomünikasyon altyapısını kullanarak, ‘tunneling protocol’ ve güvenlik prosedürleri aracılığı ile güvenli ve özel veri aktarımını sağlayan sanal özel ağ teknolojisine VPN adı verilir. Bu teknolojiyle müşterilerimize özel hat tahsis edilmesi yerine aynı hizmeti daha düşük maliyete herkes tarafından paylaşılan altyapıdan temin edilmesini sağlıyoruz.

Web Filtreleme Çözümleri

Kurum çalışanlarının herhangi bir kısıtlama uygulanmadan internet üzerinde gezinmeleri siber saldırılara maruz kalma ve veri kaybı gibi güvenlik risklerine neden olmaktadır. URL filtreleme yöntemleri güvenli internet erişimi sunarak kullanıcıların tehditlerden ve aynı zamanda zararlı yazılım ve oltalama saldırıları içeren sitelerden korunmasını sağlamaktadır.

Bunların yanı sıra şirket çalışanlarınızın iş saatlerinde işle alakasız yahut sakıncalı içerikli sitelere girmelerini engellemek için URL Filtering teknolojisini kullanıyoruz.

Kurumsal Güvenlik Yönetim Çözümleri

Kurumların güvenlikle ilgili karmaşık işlemleri tek merkezden yönetirken güvenlik risklerini en aza indirmelerine yardımcı olacak hizmetleri sağlıyoruz.

Ağ Güvenliği Analizi Çözümleri

Yönetim için uzman kadromuzla tamamen kuruma özel planlamanın sonunda güvenlik, yapısal kablolama, kaynak kullanımı, fiziki şartlar, ağ trafiği loglama gibi yöntemler göz önüne alınarak gerekli alt yapı kurulur. Ağ güvenliği analizinde güncelleme ve güvenlik, yeni teknolojilerin sistemde uygulanması gibi işlemler sistemin risk olasılığını aşağı çekerken performansı arttırır.

Kurumsal Güvenlik Politikası Oluşturma Programı

Kurumunuzda uyguladığımız güvenlik çözümlerini belirli standartlara tabi tutarak buna göre güvenlik politikaları üretiyoruz.

Kurumsal Bilişim Güvenliği ve Bilinçlendirme Eğitimi

Bir kuruma ait hassas bilgilerin korunmasında alınacak teknik tedbirler kadar personel farkındalığı da büyük önem taşımaktadır. Personelin, kurumun güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olması ve bu kurallara uyması insan kaynaklı zafiyetleri azaltma konusunda etkili olmaktadır. Çalışanlarınıza bilişim güvenliği hakkında teknik düzeyde eğitim vererek kurumsal güvenlik farkındalığının artmasını sağlıyoruz.

Sistem Odası Güvenliği

Kurduğumuz kurumsal güvenlik altyapısının kesintisiz çalışabilmesi için özel tasarlanmış sunucu ve sistem odaları mümkün olan en iyi hizmeti sunmanız için önem taşımaktadır.