Menu
Your Cart

SQL Server Yedekleme Yazılımı


SQL Server veritabanları, kuruluşlar için kritik öneme sahip yazılımların verilerini depolamak ve yönetmek için kullanılır. Bu veritabanları üzerinde yapılan değişikliklerin korunması ve veri kaybının önlenmesi, düzenli olarak yedekleme işlemleriyle sağlanır. SQL Server yedekleme, veritabanı yöneticilerinin ve sistem yöneticilerinin önemli bir sorumluluğudur ve birçok avantajı beraberinde getirir. Tamamen kendi üretimimiz olan yazılım ile 3 farklı veri merkezine günlük yedeklenen verileriniz şifreli olarak saklanmaktadır.


Yedeklemenin Önemi:

  1. Veri Güvenliği: Yedekleme, veritabanındaki bilgilerin güvenliğini sağlar. Veri kaybını önler ve sistem hatası, felaket durumu veya insan hataları gibi olumsuz durumlar karşısında kurtarma imkanı sunar.

  2. İyileştirilmiş Performans: Yedekleme işlemleri, veritabanı performansını artırabilir. Veritabanındaki büyük işlemler ve sorgular yedekleme sırasında daha az etkilidir, çünkü yedekleme işlemleri genellikle düşük yoğunluktadır.

  3. Yasal Uyumluluk: Birçok sektörde, belirli veri koruma düzenlemelerine uymak zorunludur. Yedekleme, bu düzenlemelere uygunluk sağlamak için önemli bir adımdır.

SQL Server Yedekleme Stratejileri:

  1. Tam Yedekleme (Full Backup): Veritabanının tamamını yedekler. En kapsamlı yedekleme türüdür, ancak depolama alanı gereksinimleri daha yüksektir.

  2. Diferansiyel Yedekleme (Differential Backup): Son tam yedeklemenin ardından yapılan değişiklikleri yedekler. Tam yedekleme ile karşılaştırıldığında depolama alanı kullanımı daha azdır.

  3. Günlük Yedekleme (Transaction Log Backup): Veritabanında gerçekleşen işlemleri günlük dosyasına kaydeder. Bu, belirli bir noktaya kadar olan veri kaybını önlemek için önemlidir.

Yedekleme Süreci:

  1. Yedekleme Planlaması: Yedekleme işlemleri düzenli olarak planlanmalıdır. Günlük, haftalık ve aylık yedekleme planları oluşturularak veri güvenliği sağlanabilir. Tarafımızdan geliştirilen özel yazılım günlük belirlenen saatte tüm sistemde bulunan SQL Server veritabanlarını yedek almaktadır. Alınan yedek dosyaları şifrelenerek 3 farklı lokasyondaki yedekleme sunucusuna iletilerek güvenle saklanmaktadır.


  2. Depolama Yeri Seçimi: Yedeklemeler güvenli bir depolama alanına yapılmalıdır. Farklı bir fiziksel konumda depolanan yedekleme dosyaları, felaket durumlarına karşı ek bir koruma sağlar. Özellikle farklı lokasyonlarda tercih edilecek yedekler lokal kullanım ortamında yaşanacak veri kayıplarını önlemek adına büyük önem taşımaktadır.


  3. Yedekleme Onaylama: Yedekleme işlemleri tamamlandıktan sonra düzenli olarak onaylanmalıdır. Bu, yedekleme dosyalarının sağlam olduğunu ve geri yüklemeye hazır olduğunu doğrular.

SQL Server yedekleme stratejilerinin ve süreçlerinin doğru bir şekilde uygulanması, veritabanı yöneticilerine ve organizasyonlara güçlü bir veri güvenliği sağlar. Yedekleme süreçleri düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.